Edirne 2 kültür varlığı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

MİHRAN HANIM KONAĞI'NIN TARİHÇESİ

Edirne tarihinde “harik-i kebir” olarak bilinen 1905 yılındaki büyük yangında Kaleiçi semtinin büyük bir bölümü yok olmuştur. Belediye Başkanı Dilaver Bey döneminde, semtin yeniden imarı için harekete geçilmiş ve ızgara sistemi imar planıyla Kaleiçi yeniden ayağa kaldırılmıştır.

Mihran Hanım Konağı, işte bu yeni inşa döneminde çok kültürlü Osmanlı mimarisinin seçkin bir örneği olarak hayata geçirilmiştir.

Üç katlı, çift merdivenli, bahçeli ve cihannümalı olarak Edirne sivil mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak inşa edilen konağın ilk sahibi Edirne'de hekimlik yapmakta olan Doktor Vasil Mayısyan’dır. Dr. Mayısyan bu güzel yapıyı hem konut hem de muayenehane olarak kullanmıştır. Bu nedenle yerel kaynaklar tarafından "doktorun evi" olarak da bilinmektedir.

Binanın 1938 tarihli ilk tapu kaydı ise eşi Mihran Mayrik Mayısyan'a aittir. Mihran Hanım uzun yıllar bu konakta yaşamış ve ölünce 20 Ocak 1961 tarihinde tek varisi olan kızı Virjin (Nergis) Hanım'a devrolmuştur. Virjin (Nergis) Hanım'ın vefatından sonra bu yapı hazineye geçerek uzun yıllar konut ve lojman olarak kullanılmıştır. Bu yıllarda özgün mimari yapı ciddi tahribata uğramış, içi bölünerek üç ayrı konut haline getirilmiştir.

Konak 1995 yılında, defterdarlık binasının arsası karşılığında Şaban Cevahir'e takas olarak verilmiş, 2004 yılında yıkılmak üzereyken Celal Acar tarafından satın alınarak aslına uygun şekilde restore edilmiştir.

Tescilli sivil mimarinin özgün eserlerinden Mihran Hanım Konağı, kültürel koruma uygulamalarının önemli örneklerinden biri olarak, geçmişin değerlerini geleceğe taşımaktadır.

 

Edirne Mihran Hanım Konağı Özel Konaklama Tesisi  |  Dilaverbey Mah. Gazipaşa Caddesi No. 30 Kaleiçi Edirne  |  Tel: 0284-225 64 09